Podmienky používania

Vitajte na našej webovej stránke. Používaním tejto stránky súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami a pravidlami. Ak s nimi nesúhlasíte, prosím, nepoužívajte túto stránku.

Povolené použitie

Je Vám povolené:

  • Používať túto stránku v súlade s platnými zákonnými predpismi.
  • Prezerať obsah na tejto stránke iba za účelom získania informácií a výberu produktov alebo služieb.
  • Zdieľať obsah tejto stránky na sociálnych médiách s jasným odkazom na zdroj.

Zakázané použitie

Je Vám zakázané:

  • Používať túto stránku na nezákonné účely alebo spôsobom, ktorý by mohol byť škodlivý pre ostatných užívateľov alebo prevádzkovateľa stránky.
  • Neoprávnene pristupovať k zabezpečenému obsahu alebo účtom iných užívateľov.
  • Manipulovať, kopať hlboko alebo inak poškodzovať ďalšie funkcie tejto stránky.

Autorské práva

Na obsah tejto stránky, vrátane textu, obrázkov a dizajnu, sa vzťahujú autorské práva. Ak chcete použiť obsah tejto stránky, musíte mať písomný súhlas prevádzkovateľa.